05-12-2023      
სოციალური მედია მენეჯერი
ვაკანსიაზე ვიწვევთ სოციალური მედიის მართვასა და კორპორატიულ გაყიდვებში გამოცდილ პირებს. აუცილებელი მოთხოვნები: 1.) ქართული, ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (მინიმუმ B2-ის დონეზე); .....

07-10-2023      
მშენებლობის პროექტირების წესი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ობიექტებში
მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე კორორტებსა და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტებზე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, პასუხისმგებელია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრ...

18-09-2023      
ხელოვნური ინტელექტი პროექტირებაში
ხელოვნურ ინტელექტს უკვე შეუძლია, რომ ქალაქ გეგმარების პროექტირება უფრო სწრაფად უზრუნველყოს… ჩინეთის Tsinghua University-ს მკვლევართა ახალი კვლევა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია რო...

08-09-2023      
დამხმარე ნაგებობის პროექტირების წესი
დამხმარე დანიშნულების შენობა - ნაგებობები, რომლებიც არ მიეკუთვნება რომელიმე სპეციფიკურ კლასს, უნდა აიგოს მოთხოვნათა შესაბამისად, მათი დაკავების დროს ხანძრისა და სიცოცხლისათვის შესაძლო საფ...


30-08-2023      
მიწის ნაკვეთის სამეზობლო საზღვრები
მიწის ნაკვეთის სამეზობლო საზღვარი – არის, როდესაც მიწის ნაკვეთის მოსაზღვრეა საზოგადოებრივი სივრცე. მიჯნის ზონა არის “წითელი ხაზიდან” შიგნით 3 მეტრ-ზე ნაკლები მანძილი. სამეზუბლო საზღვარზე ცეცხლგამძლე ყრუ საზიარო ღობის არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მიჯნის ზონაში მდე...