პროექტით გათვალისწინებული არის (მიწისზედა) 12 სართულიანი (მიწისქვეშა 3 სართულიანი პარკინგით), მრავალბინიანი სახლის მშენებლობა;

მშენებლობა დაიწყო 2020 წლის 15 თებერვალს;

2021 წლის 04 აგვისტოს მდგომარეობით, აშენებული არის "A"-ბლოკის 12 სართული და "B"-ბლოკის 8 სართული.

მშენებლობის დასრულების სავარაუდო ვადა არის 2022 წლის იანვარი;

სამშენებლო საქმიანობას აწარმოებს - სამშენებლო კომპანია "ალფა საბურთალო".