08-09-2020      
არქიტექტორის ვაკანსია
ვაცხადებთ ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე. ვაკანსიის მაძიებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: - საქართველო ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ერთი მრავალსა...

15-02-2020      
თბილისში, მარიჯანის ქუჩაზე (M ვ. ფშაველას მიმდებარედ) დაიწყო
ჩვენი ახალი მშენებლობა, რომლის დაწყებაც 2019 წლის სექტემბერში იყო დაგეგმილი, დღეიდან (15.02.2020 წ.) დაიწყო, რაც შპს "ეს დეველოპმენთ"-ისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით (თბილისის მუნი...

08-01-2020      
თარჯიმნის ვაკანია
ინგლისური ენის პროფესიონალ თარჯიმნებს, რომლებსაც შეუძლიათ თარგმანა პროფესიონალურ დონეზე, ვიწვევთ თარჯიმნის პოზიაციაზე, მაღალი ანაზღაურებით (შეთანხმებით). ვაკანსიის მაძიებელს უნდა ...

07-11-2019      
განვახორციელებთ უპრეცედენტო ინვესტირებას
შპს „ეს დეველოპმენთ“-ი განახორციელებს ინვესტირებას ნებისმიერ სამეწარმეო ორგანიზაციაში, რომლის საქმიანობას არ წარმოადგენს მომსახურება და რომელიც ორიენტირებულია ფასეული უძრავ - ...


14-06-2019      
არქიტექტორის თანაშემწის ვაკანსია.
არქიტექტურული საქმიანობის კვალიფიციურად წარმართვის, ჩვენი დეველოპერული პროექტების მომზადებისა და უფლებამოსილ, მუნიციპალურ სამსახურებთან მისი შემდგომი შეთანხმების მიზნით, ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულია პროფესიონალ არქიტექტორთა ჯგუფი, რომელშიც გვესაჭიროება დამწყები არქიტექტორები, არქიტექტორის თანაშე...