პროექტით გათვალისწინებულია 12 სართულიანი, მრავალფუნქციური შეენობა - ნაგებობის მშენებლობა;

მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2021 წლის მაისში.

გაყიდვები დაიწყება 2019 წ-ს აგვისტოდან;

მშენებლობის მიმდინარეობა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულის მეშვეობით...

სამშენებლო საქმიანობას აწარმოებს - შპს "Z Tower".