ცხრა  სართულიანი შენობა - ნაგებობის პირველი ბლოკის მშენებლობა დაასრულა,
სამშენებლო კომპანია - შპს "Geo Trans Group"-მა.

აღნიშნულ  ბლოკში გასაყიდი ბინები ამჟამად არ არის.


P.S.:  შენობა-ნაგებობის მეორე ბლოკი აშენებული არის სხვა კომპანიის მიერ.