❗ სარეკრეაციო ზონაში (სზ 2–ში) შესაძლებელია მშენებლობა, თუ თქვენს გარშემო ტერიტორია განაშენიანებულია...

✅ მეტი სიზუსტისათვის, პირველ რიგში, უნდა შევიტანოთ განცხადება ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოში სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებაზე, სადაც უნდა მოვითხოვოთ ნებართვა ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლისთვის…

✅ სპეციალური ზონალური შეთანხმების ნებართვის მიღების შემდეგ, დოკუმენტაცია უნდა შევიტანოთ არქიტექტურის სამსახურში (“გაპი”–ს) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დასადგენად…

✅ მხოლოდ შემდეგაა მიზანშეწონილო პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის მიღების პროცედურების გავლა…