ხელოვნურ ინტელექტს უკვე შეუძლია, რომ ქალაქ გეგმარების პროექტირება უფრო სწრაფად უზრუნველყოს…

ჩინეთის Tsinghua University-ს მკვლევართა ახალი კვლევა გვიჩვენებს, თუ როგორ შეუძლია რობოტებს, წამებში შექმნას უფრო ეფექტური სივრცითი განლაგება, ვიდრე ეს ადამიანებს საათებში ძალუძთ.

AI-მ შეიმუშავა ხელოვნური ინტელექტის სისტემა, რომლის მიერ შექმნილი ქალაქის გეგმები, 50 %-ით აღემატებოდა ადამიანის მიერ შექმნილ დიზაინს ასევე, გაცილებით ეფექტური აღმოჩნდა: სერვისებზე წვდომა, მწვანე სივრცეები და ტრანსპორტის მოძრაობის დონე…